IPN Akademia Niepodległości to rozpoczęty w  grudniu 2017 r., a obliczony na cztery lata (do połowy roku 2021) cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią – w formie popularnych wykładów – zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia. Wykłady w każdym ośrodku mają taki sam przewodni temat, przy czym każdorazowo składający się z dwóch segmentów – wykładowi o  charakterze monograficznym towarzyszyć będzie drugi, oparty na wątkach biograficznych. Samo ujęcie jest indywidualnym wyborem wykładowcy – wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, należy sięgać do wątków lokalnych. W zależności od personalnego składu uczestników, zainteresowania etc. możliwe jest podejmowanie dyskusji, pogłębianie poszczególnych kwestii, odsyłanie do literatury przedmiotu. Ważne jest również, by każdorazowo mogło pojawić się konkretne przesłanie, bowiem cały cykl został pomyślany nie tylko jako poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw, opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny.

Uwaga! Centrala IPN przygotowała wykaz tematów - wykładów poświęconych kwestiom odzyskania i utrwalenia nieodległości. W jednym roku kalendarzowym odbędzie się około pięciu takich spotkań. Każdy rok zostanie zakończony wręczeniem dyplomów lub wpisem do specjalnego indeksu przygotowanego przez IPN (wykłady odbywać się mają w styczniu, marcu, maju, wrześniu i listopadzie). W 2021 r. będzie miał miejsce ostatni wykład, który zostanie połączony z uroczystym wręczeniem dyplomu ukończenia całego cyklu (czerwiec 2021 r.). Na wykłady zapraszani będą historycy z rożnych oddziałów IPN oraz ośrodków akademickich.