Nareszcie zakończył się remont domu kultury w Gietrzwałdzie. Stary poczciwy GOK dostał drugie życie i zamierza z niego czerpać pełnymi garściami. Ekipa budowlana pana Grzegorza Śledziewskiego zrobiła kawał naprawdę dobrej roboty. Po ciężkiej pracy wielu osób przyszedł czas na świętowanie, które odbyło się wieczorem 18 czerwca w Gietrzwałdzie. Dyrektor GOK-u  Paweł Jarząbek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na istotną rolę kultury w rozwoju lokalnej społeczności. Wielokrotnie podkreślał, że kultura naprawdę jest potrzebna i z czasem będzie zyskiwała na znaczeniu. Remont GOK-u był możliwy dzięki wytężonej pracy wielu osób. Podziękowania otrzymali: wójt Marcin Sieczkowski, Przewodniczący Rady Gminy Marek Nowogrodzki, Leszek Orciuch – dyrektor Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie, radni obecnej kadencji oraz pracownicy Urzędu Gminy: Agnieszka Kochanowska i Tomasz Przeradzki. Dziękowano także byłym radnym, poprzedniemu wójtowi Mieczysławowi Ziółkowskiemu oraz poprzednim dyrektorom Gminnego Ośrodka Kultury – Teresie Szymańskiej, Józefowi Szkanderze i Markowi Gardzielewskiemu. Dodatkowo wyróżniono: Alicję Sieczkowską (firma Design & Decoration Pracownia Projektowa Alicja Sieczkowska wykonała bezpłatnie komputerowe projekty GOK-u ), Agnieszkę Zabłocką (Urząd Gminy) i Grażynę Jachimowicz–Placek (GOK Gietrzwałd). Marek Nowogrodzki w imieniu części radnych przekazał Gminnemu Ośrodkowi Kultury piękną kanapę oraz lustro. Specjalne gratulacje na ręce dyrektora GOK-u złożył Tomasz Piłat z Lokalnej Grupy Rybackiej. Na koniec swój minirecital zaprezentowała Aleksandra Certa.

GOK Gietrzwałd