90. rocznica powstania szkół polskich na Warmii 1929-2019. 26 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbyła się prelekcja prof. dr hab. Stanisława Achremczyka – "Gietrzwałd moja mała ojczyzna – szkoła, kościół i dom", otwarcie wystawy "Szkoły polskie na Warmii 1920-1939" oraz promocja Kroniki szkoły polskiej w Nowej Kaletce – wydawnictwo Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Spotkanie zorganizowali: Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie oraz Stowarzyszenie Sympatyków Filateli Maltańskiej.