W czwartek 17 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie – Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie "Dom Warmiński" zorganizowali wykład: "WARMIA I WARMIŃSKOŚĆ. HISTORIA,TRADYCJA I GWARA". Spotkanie poprowadzili: historyk i regionalista – Izabela Lewandowska oraz znawca gwary warmińskiej – Edward Cyfus.
W programie:
- Wpis gwary na listę UNESCO
- Gawędy w gwarze i próba jej zrozumienia
- Prezentacja genezy i specyfiki gwary warmińskiej
- Gdzie leży Warmia a gdzie Mazury, czyli o przynależności państwowej obu krain na przestrzeni wieków
- Dziedzictwo Krzyżaków i biskupów warmińskich w regionie
- Trakt biskupi w Bałdach
- Prezentacja stroju warmińskiego, powtarzanie słówek związanych ze strojem
- Wysłuchanie piosenek warmińskich, tłumaczenie, wspólne śpiewanie

Gok Gietrzwałd