Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie podpisał porozumienie o współpracy z Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie (Litwa). Dzięki tej współpracy do Gminy Gietrzwałd będą przyjeżdżać zespoły artystyczne i wystawy z Wileńszczyzny. Nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury z Litwy jest częścią planu promocji gminy Gietrzwałd poza granicami kraju. W ten sposób będzie można promować tradycje i kulturę warmińską na Wileńszczyźnie oraz prezentować twórczość polskich zespołów z Rejonu Wileńskiego na Warmii. Muzeum w Niemenczynie zarządza kilkunastoma filiami na terenie samorządu wileńskiego. Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki wieloletniej współpracy zarówno na płaszczyźnie samorządowej a także z organizacjami pozarządowymi. - Współpraca, z naszymi rodakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie jest bardzo ważna - powiedział Jacek Adamas, dyrektor GOK Gietrzwałd. - w tym roku, w naszym ośrodku kultury prezentowana była wystawa „Wilno z lotu ptaka”, teraz przychodzi czas na wymianę w zakresie kultury. Z Panem Alikiem Baniewiczem, dyrektorem Muzeum Etnograficznego podpisałem porozumienie w celu podejmowania wspólnych działań i inicjatyw mających na celu pielęgnowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwijanie wzajemnych kontaktów, współpracy i współdziałania pomiędzy naszymi placówkami kultury.

Wojciech Gudaczewski