31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie z Januszem Niemcem, synem Antoniego i Janiny Żubrydów, żołnierzy partyzantki antykomunistycznej. Ojciec Janusza, Antoni Żubryd był dowódcą Samodzielnego Batalionu Operacyjnego "Zuch". Został zastrzelony wraz z ciężarną żoną przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa. Janusz jako kilkuletnie dziecko był dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Gietrzwałd. Następnie na strzelnicy w Rapatach odbył się trening strzelecki. Patronat Honorowy objął Wójt Gminy Gietrzwałd Radosław Marcin Nojman. 

Gok Gietrzwałd