W sobotę 27 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się koncert charytatywny dla Miłosza. Miłosz Żmitro z Gietrzwałdu został zakwalifikowany do operacyjnego leczenia wady serca w Klinice Uniwersyteckiej w Munster. Na scenie wystąpiła Dziecięca Orkiestra Smyczkowa z Dywit pod kierownictwem Olgi Kłosowskiej. Koncert poprowadził Janusz Ciepliński – Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach.  Orkiestra smyczkowa w Dywitach powstała we wrześniu 2015 roku. W jej skład wchodzą uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Obecnie zespół liczy 29 osób. Orkiestra smyczkowa narodziła się z fascynacji orkiestrami Colourstrings istniejącymi w Helsinkach. Pomysłodawcy pragną, aby orkiestra stała się źródłem inspiracji dla dzieci. Chcą przekonać rodziców, nauczycieli i władze do wielkiego znaczenia gry na instrumentach w zespołach. Tylko poprzez wychowanie w grupie – dzieci mogą stać się artystami, którzy nie tylko potrafią wyrazić siebie, ale również są w stanie wnieść wkład artystyczny w rozwój społeczności. Patronat medialny nad koncertem objeło Polskie Radio Olsztyn.

I Skrzypce: Zuzanna Zielińska, Nina Raukuć, Zofia Hiszpańska, Emilia Wachowska, Julia Kopiczyńska, Julia Żarnowska, Amelia Teofilak; II skrzypce: Alicja Łapoć, Kinga Olejko, Gabriela Karwowska, Aleksandra Grabińska, Dominika Wilk, Hanna Żyznowska; III skrzypce: Angelika Adamiuk, Maciej Sieluk, Aleksandra Domarecka, Julia Brdys, Maja Zejer, Zofia Kopiczyńska, Hanna Polańska; Wiolonczele: Daria Dudyniec, Maciej Ciemiński, Steffen Karina, Victoria Pieczkowska, Anna Orzoł; Kontrabas: Kacper Jaworowski, Tobiasz Orzoł, Otylia Dawidson.

Gok Gietrzwałd
Fot. Dariusz Całka