Pokaz filmu "Downtown - Miasto Downów"

DowntownWe wtorek 13 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się pokaz filmu "Downtown - Miasto Downów" (reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski). Dokument prezentowany m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Sprout w Nowojorskim Metropolitan Museum of Art oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Assim Vivemos w Rio de Janeiro. Film "DOWNTOWN" otrzymał nagrodę "Hollywood Eagle Documentary Award" na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles.

"Downtown" to dokument opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Postanowił on, używając stylistyki zarezerwowanej dla reklamy, sfotografować kilkanaście osób z zespołem Downa.

Koncert Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej z Dywit

orkiestra smyczkowa W sobotę 27 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się koncert charytatywny dla Miłosza. Miłosz Żmitro z Gietrzwałdu został zakwalifikowany do operacyjnego leczenia wady serca w Klinice Uniwersyteckiej w Munster. Na scenie wystąpiła Dziecięca Orkiestra Smyczkowa z Dywit pod kierownictwem Olgi Kłosowskiej. Koncert poprowadził Janusz Ciepliński – Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach.  Orkiestra smyczkowa w Dywitach powstała we wrześniu 2015 roku. W jej skład wchodzą uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach.

NAGRODA MINISTRA TRAFIŁA DO GIETRZWAŁDU!

1tDariusz Całka, mieszkaniec Gietrzwałdu, otrzymał nagrodę od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Jego fotografia okazała się jedną z trzech najlepszych w ogólnopolskim konkursie „Zoom na proobronność”. Nagrodę za zajęcie III miejsca Dariusz Całka otrzymał dnia 1 czerwca 2017 roku, podczas Targów Proobronnych „Pro Defense” w Ostródzie. Na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynęło 130 prac z całego kraju. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić trzy prace, a sześć wyróżnić.

Spotkanie i trening strzelecki z Januszem Niemcem

J Niemiec 131 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie z Januszem Niemcem, synem Antoniego i Janiny Żubrydów, żołnierzy partyzantki antykomunistycznej. Ojciec Janusza, Antoni Żubryd był dowódcą Samodzielnego Batalionu Operacyjnego "Zuch". Został zastrzelony wraz z ciężarną żoną przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa. Janusz jako kilkuletnie dziecko był dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej”.